Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

U 3503 - Dokumentation

By Lindberg, Lennart
(U 3503 - Documentation)
2002, Marinlitteraturföreningen
ISBN 9185944300
Hardcover, 159 pages, 219 pictures
book is in Swedish language

Descripton: The book is about U-3503 from Danzig 1944 to Gothenburg 1945.The book is written in Swedish, English and German.

Boken beskriver U 3503 från Danzig 1944 till Göteborg 1945.Boken är skriven på Svenska,Engelska, och Tyska.